Tag Archives: มวยทะเล

ประวัติวอลเลย์บอลหรือมวยทะเลในไทย

ประวัติวอลเลย์บอลในไทย

วอลเลย์บอลได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงไหนนั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ชาวไทยบางกลุ่มเริ่มเล่นและแข่งขันวอลเลย์บอลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2477 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีและบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรกโดยใช้กติกาการเล่นระบบ9คนและตั้งแต่นั้นมากีฬาวอลเลย์บอลก็พัฒนาขึ้นมา Continue reading ประวัติวอลเลย์บอลหรือมวยทะเลในไทย