เทคนิคการวิ่งผลัดโดย SBOBET

SBOBET
SBOBET

SBOBET แนำนำเทคนิคกีฬาในการถือคทาในการวิ่งผลัด

ในการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด SBOBET จำเป็นต้องอาศัยการฝึกเทคนิคและทักษะเพิ่มเติมจากการวิ่งระยะสั้น โดยเฉพาะวิธีการถือคฑาในการเริ่มต้นออกวิ่ง วิธีการรับ-ส่งคฑาซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการวิ่งผลัด นอกเหนือจากความเร็วของการวิ่งของแต่ละคนแล้ว รวมไปถึงการถือคทาด้วย

วิธีถือคฑาในการเริ่มต้นออกวิ่ง ควรให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้วิ่งคนแรกหรือที่เรียกว่าไม้ 1 ทำการฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย แทงบอลออนไลน์ เพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจและความถนัดในขณะเริ่มออกตัว ส่วนมากคนที่ออกวิ่งด้วยเท้าขวามักจะถือคฑาด้วยมือซ้ายหรือมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังในก้าวแรก เพราะคฑาอาจจะหลุดมือได้ง่าย เนื่องจากมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังมีแรงมากกว่าหรืออาจจะเหวี่ยงแล้วไปถูกสะโพกทำให้หลุดจากมือได้เช่นกัน ดังนั้นการถือคทาด้วยมือซ้ายหรือมือขวาที่เหวี่ยงไปข้างหน้า SBOBET เมื่อใช้เท้ายันพื้นหลังจึงได้เปรียบ แต่ในการแข่งขันทั่วไปทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้ตังต้นออกวิ่งในคนแรกจะถือคทาด้วยมือขวา สำหรับวิธีการถือคทาในการเริ่มต้นออกวิ่งที่นิยมปฏิบัติกันมีอยู่ 5 วิธีคือ

1.การถือคทาโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วมือหนีบจับบริเวณส่วนกลางของคทาไว้ ทางเข้า SBOBET ปลายนิ้วทุกนิ้ววางยันพื้นโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่ชิดเส้นเริ่ม

2.การถือคทาโดยใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย จับกำรอบคทาทางส่วนปลายที่ชี้เข้าหาตัว SBOBET ส่วนนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และบริเวณข้อนิ้วข้อที่ 2ของนิ้วทั้ง 3 ที่จับกำรอบคทา จะวางยันพื้นรับน้ำหนักตัว

3.การถือคทาโดยใช้นิ้วกลางเกี่ยวรัดรอบตัวคทาไว้ SBOBET ในขณะที่ปลายนิ้วที่เหลือใช้ยันพื้นรับน้ำหนักตัว

การถือคทาสำหรับนักวิ่งนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน SBOBET เพราะแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกัน นอกจากนี้การถือคทายังมีผลต่อการวิ่งของเราด้วยนะคะ ดังนั้นควรเลือกที่จะถือคทาด้วยวิธีที่เราถนัดมากที่สุด