วีธีการการเซ็ตวอลเลย์บอลจากพื้น ( Ground up )

วิธีการการเซ็ตบอลมีเทคนิคสำหรับการเซ็ตหลายๆเทคนิคด้วยกัน สำหรับเทคนิคการเซ็ตบอลจากพื้น คือการเล่นพื้นฐานของตัวเซ็ต หรือพูดง่าย ๆ ก็คือผู้เล่นยืนเซ็ตลูกนั่นเอง และสำหรับสิ่งสำคัญในการเซ็ตบอลจากพื้นมากที่สุดก็คือ เท้าต้องมีความเร็ว  หรือหมายถึงการเคลื่อนที่ของเท้าในการเข้าหาลูกบอลต้องเร็วมาก สามารถเคลื่อนที่ไปให้ถึงบอลก่อนทำการเซ็ตลูก โดยการวางเท้าทั้งสองข้างจะต้องเสมอกันกับไหล่ งอเข่าเล็กน้อย แล้วทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทั้งสองข้างให้เท่า ๆ กัน ส่วนเท้าที่อยู่ใกล้กับตาข่ายมากที่สุดจะใช้เป็นเท้านำของผู้เล่น อย่าทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างเดียว เพราะจะทำให้การเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนทิศทางเป็นไปโดยลำบาก

ส่วนการเตรียมความพร้อมในการเซ็ต มือทั้งสองข้างของผู้เล่นจะต้องอยู่เหนือศีรษะประมาณบริเวณหน้าผาก จากนั้นกางข้อศอกให้ทำมุมประมาณ 45-90 องศา สำหรับพื้นที่ในการสัมผัสบอล จะใช้นิ้วมือในการสัมผัสบอลมากที่สุด โดย นิ้วนางและนิ้วก้อยจะมีหน้าที่ประคองบอล แล้วเมื่อทำการเซ็ตบอล บอลจะต้องอยู่เหนือศีรษะเท่านั้น จากนั้นจึงใช้นิ้วมือดีดบอลออกไป แล้วใช้แขนตามบอลเพื่อช่วยในการควบคุมทิศทางอีกที

การเซ็ตบอลที่ถูกวิธีจะทำให้ผู้เล่นที่จะทำการตบรู้จังหวะและสามารถตบไปฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้น อันจะนำมาเพื่อแต้มที่ดีนั่นเอง ดังนั้นผู้จะทำการเซ็ตจึงต้องฝึกฝนวิธีการให้ถูกต้อง