ประวัติวอลเลย์บอลหรือมวยทะเลในไทย

ประวัติวอลเลย์บอลในไทย

วอลเลย์บอลได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงไหนนั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ชาวไทยบางกลุ่มเริ่มเล่นและแข่งขันวอลเลย์บอลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2477 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีและบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรกโดยใช้กติกาการเล่นระบบ9คนและตั้งแต่นั้นมากีฬาวอลเลย์บอลก็พัฒนาขึ้นมา

เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน และสำหรับมารยาทที่ดีของผู้ดูกีฬาวอลลเลย์บอล เช่นการนั่งชมกีฬาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยืนกีดขวางหรือเกะกะผู้อื่นเราจะมาอธิบายกันดังนี้ มารยาทที่ดีของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลการเล่นกีฬาทุกชนิดมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพการเล่นกีฬาจะช่วยให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินลดความตึงเครียดเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กีฬาวอลเลย์บอลก็มีจุดประสงค์เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เล่นจะพบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ก็ควรจะต้องมีมารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่ดีควรแต่งกายให้ดีและเหมาะสมและต้องอยู่ในสภาพพร้อมทุกอย่าง เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

มารยาทที่ดีของผู้ดูกีฬาวอลเลย์บอลผู้ชมที่ดีควรมีมารยาทในการรับชมที่สงบเสงี่ยมไม่โวยวายเสียงดังเพราะจะเป็นการทำลายสมาธิของนักกีฬาควรดูเพื่อความสนุกและเป็นกำลังใจแก่คนเล่นจะทำให้ๆมีความสนุกสนานมากขึ้นและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการกีฬาให้ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการไปเชียร์เพื่อให้กำลังใจทีมของตน และอย่าทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะส่งผลเสียต่อตนเอง

การแข่งขันมวยทะเล

เป็นกีฬาชนิดหนึ่งในสมัยเก่าทีเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ๋เป็นการละเล่นของไทยอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากมวยทั่วๆ ไปคือ จะชกต่อยกันอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียวกันเท่านั้นใครตกก็เป็นคนแพ้ไป มวยทะเลนี้ยังได้รับการจัดเป็นหนึ่งในกีฬาของทหารเรือไทยด้วยเช่นกันส่วนมากทหารเรือจะเล่นกัน

การเล่นจะแบ่งเป็นสอง ฝ่ายฝ่ายละ 1 คนและทำการจับฉลากเลือกว่าจะอยู่แดนไหนการชกโดยทั่วไปจะกำหนดชก 3 ยก ยกละ 3 นาทีโดยให้พักยกได้ 1 นาทีเมื่อการแข่งขันพร้อมให้ผู้เล่นขึ้นไปนั่งคล่อมบนไม้กระดานเมื่อมีสัญญาณจากกรรมการบอกว่า “ชก” ให้เลื่อนตัวเข้าไปหากันโดยใช้นวมชกอย่างเดียวเมื่อหมดยกก็จะทำการเปลี่ยนแดนหากใครตกจากไม้กระดานก็จะถือว่าแพ้ในยกนั้น และผู้ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 ยก

สุดท้ายอยากฝากให้เราคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลานได้เล่นและได้เรียนรู้ถึงประเพณีพื้นบ้านแต่ดั้งเดิมอยากให้เด็กไทยหันมาเล่นการละเล่นพื้นบ้านชนิดนี้ดูรับรองได้ว่าสนุกไม่แพ้กีฬาอื่นๆ อย่างแน่นอนประเพณีไทยๆเราควรจะอนุรักษ์กันไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้

มวยทะเลเป็นกีฬาพื้นเมืองภาคใต้สมัยเก่าเช่นจังหวัดพัทลุงและสงขลา เป็นต้นไม่ปรากฏหลักฐานมาเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พบว่ามีการเล่นกันในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยจัดให้เป็นกีฬาที่มีการสอนแก่นักเรียนนายร้อยในสมัยสันนิษฐานว่ามีการดัดแปลงมากจากการชดมวยไทยที่เป็นที่นิยมกันมานานแล้ว