เล่นกีฬากอล์ฟและโปโลน้ำ

การเล่นกีฬา  กอล์ฟ

โดย ทั่วไปแล้วกีฬากอล์ฟจะประกอบด้วยการเล่นลูกหนึ่งลูกจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันก็ได้ตามกฎข้อบังคับ การทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกผู้เล่นหรือแคดดี้จะต้องไม่กระทำการใดๆอันมีผลกระทบต่อตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูก เว้นแต่การกระทำภายใต้กฎข้อบังคับเท่านั้นกติกาของการเล่นกอล์ฟมีมากมายเราควรเล่นตามกติกาทุกขั้นตอนเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความนิ่งและไหวพริบในการตี

เมื่อลูกของฝ่ายตรงข้ามหยุดอยู่หรือถือว่าลูกหยุดแล้วเล่นอาจยินยอมให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเล่นต่อและถือว่าฝ่ายตรงข้ามได้เล่นจบหลุมนั้นๆ ผู้เล่นอาจจะขอยอมแพ้ในหลุมใดหลุมหนึ่งก่อนสิ้นสุดการเล่นหลุมนั้นหรือขอยอมแพ้แมทช์เมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดการเล่นแมทช์และผู้เล่นไม่อาจปฏิเสธหรือเพิกถอนการยินยอมให้แต้ม หรือให้ชนะในหลุมใด หรือยอมแพ้การเล่นแมทช์ไปแล้วควรศึกษาและทำความเข้าใจกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ด้วย

หรืออีกอย่างเช่นการอ้างสิทธิ์ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้เล่นในการเล่นแบบแมทช์เพลย์และไม่มีผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอยู่ในที่นั้นในเวลาอันควรผู้เล่นจะต้องเล่นต่อไปโดยไม่ชักช้าการอ้างสิทธิ์ใดๆก็ตามที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาต้องกระทำก่อนผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปหรือในกรณีที่เล่นหลุมสุดท้ายจะต้องกระทำก่อนที่ผู้เล่นทุกคนเดินลงจากกรีนก่อนเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการผิดต่อระเบียบ

การเล่นโปโลน้ำ

จัดว่าเป็นการเล่นเพียงชนิดเดียวที่ใช้ลูกบอลและเล่นกันในน้ำเท่านั้น มีการเล่นกันเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ผู้ที่คิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาคือกลุ่มนักกีฬาทางน้ำของอังกฤษเป็นผู้ที่ต้องการจะกำจัดหรือบรรเทาความเบื่อหน่ายของผู้ชมการแข่งขันว่ายน้ำและก็ได้รับความสำเร็จมีคนสนใจกันมากพอสมควรและยังได้รับความนิยมดีอีกด้วย ในการเล่นครั้งนั้นไม่มีใครเป็นผู้รักษาประตู ซึ่งผลของการเล่นในครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจของเยาวชนที่เป็นนักว่ายน้ำของอังกฤษเป็นอย่างมาก

กฎกติกามารยาทในการแข่งขันโปโลน้ำ เมื่อเริ่มเล่นแต่ละทีมจะต้องว่ายไปแย่งบอลที่กลางสนามฝ่ายที่ได้บอลจะมีเวลาในการบุก 30วินาทีถ้าภายใน 30วินาทีทำประตูไม่ได้จะต้องรีบว่ายลงมาตั้งรับทันทีเพราะอีกฝ่ายต้องบุกและทำประตูแน่เราต้องรีบมาป้องกันเอาไว้ ในสนามแข่งขันผู้ที่สามารถถือบอลได้สองมือคือ ผู้รักษาประตู เพียงคนเดียว

สิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าคนที่ออกกำลังกายมักจะมีภาวะการเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่ำและมักมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีซึ่งแพทย์มักจะแนะนำมาเพราะจะไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บข้อกล้ามเนื้อ เพื่อความปลอดภัยการเล่นน้ำในแม่น้ำหากว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสบายใจการว่ายน้ำทำให้รูปร่างมีสัดส่วนที่ดี จะเห็นว่าหลาย คนนิยมการว่ายน้ำเพื่อให้รูปร่างดี