การแข่งขันกรีฑา กีฬา “ขว้างจักร”

SBOBET
SBOBET

การขว้างจักรซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่งนั้นจะมีลำดับในการขว้างจักรดังนี้

1. การจับจักรก่อนขว้าง ผู้เล่นควรจับจักรตามความถนัดความยาว และความแข็งแรงของนิ้วมือ SBOBET หากมีนิ้วมือที่ยาวก็อาจจะเลือกวิธีการที่ไม่ต้องวางฝ่ามือไว้กึ่งกลางจักรได้

2. ผู้ที่เข้าทำการแข่งขันขว้างจักรจะต้องเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่ของวงกลม ถ้าจับจักรด้วยมือขวา ให้ยืนหันไหล่ซ้ายไปในทิศทางที่จะขว้าง เท้าซ้ายอยู่ชิดขอบในด้านหน้าวงกลม เท้าขวาแยกห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ช่วงไหล่

3. การเหวี่ยงจักร SBOBET ผู้เล่นควรฝึกหัดเหวี่ยงจักรอยู่กับที่ในลักษณะของการเหวี่ยงไปมาโดยคว่ำมือโดยไม่เกร็งจนเกิดความเคยชินกับจักร

4. การปล่อยจักร ผู้เล่นต้องย่อเข่าลง เมื่อเหวี่ยงจักรไปข้างหลังไปจนสุดแล้วให้เหยียดเท้าขวาและเท้าซ้ายออกไปพร้อมกับเหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในลักษณะคว่ำฝ่ามือ sbobeth.com เมื่อจักรมาถึงด้านหน้าก็ปล่อยมืออกให้ทำมุมขึ้นไปประมาณ 40 องศา แรงส่งจะช่วยให้จักรลอยไปได้เอง

5. การทรงตัวทำโดยให้ผู้เล่นก้าวเท้าขวามาแทนที่เท้าซ้ายในทันที หรืออาจจะใช้การกระโดดเปลี่ยนเท้ามาข้างหน้าก็ได้ SBOBET เพื่อสร้างสมดุลในการทรงตัวจากการหมุนตัวและปล่อยจักรอย่างรวดเร็วนั่นเอง

การขว้างจักรนั้นแม้จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อทำการปล่อยจักรอย่างมีคุณภาพนั้นจะมีอยู่หลากหลายช่วงการเคลื่อนไหว ทุกส่วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยจักร เพราะเป็นส่วนที่สร้างแรงส่งในการปล่อยจักรเพื่อทำระยะทางนั่นเอง

การปล่อยจักรจะทำเมื่อผู้เล่นเริ่มเหวี่ยงจักรไปข้างหลัง SBOBET ซึ่งในขณะเดียวกันเข่าทั้งสองข้างจะย่อลง เข่าขวาจะแบะออกและบิดลำตัวตามไปเล็กน้อย เมื่อจักรเหวี่ยงไปข้างหลังสูงระดับไหล่ให้คว่ำฝ่ามือ เมื่อเหวี่ยงไปข้างหลังไปจนสุดแล้วให้เริ่มขว้างจักรออกไป sbobeth.com โดยทำการเหยียดเท้าขวาและเท้าซ้ายออกไปพร้อมกับเหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในลักษณะคว่ำฝ่ามือ ในลักษณะนี้แรงส่งจะมาจากการบิดไหล่ สะโพก แขนตึง แอ่นหน้าอก แขนซ้ายและไหล่ซ้ายนั่นเอง ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ต้องหมุนไปพร้อมการขว้างจังพร้อมกับการวาดแขนซ้ายไปข้างหลัง เมื่อจักรมาถึงด้านหน้าก็ปล่อยมืออกให้ทำมุมขึ้นไปประมาณ 40 องศา แรงส่งจะช่วยให้จักรลอยไปได้เอง หลังจากปล่อยจักรออกไปแล้วให้ผู้เล่นก้าวเท้าขวามาแทนที่เท้าซ้ายในทันที หรืออาจจะใช้การกระโดดเปลี่ยนเท้ามาข้างหน้าก็ได้ เพื่อสร้างสมดุลในการทรงตัวจากการหมุนตัวและปล่อยจักรอย่างรวดเร็วนั่นเอง